--------------------------------------------------------------------------------

dijous, 17 de març de 2011

Erosió alveolar

Quan ens passegem pel Cap de Creus ens trobem molt sovint amb roques plenes de forats. Aquestes roques configuren una de les peculiaritats d’aquest paisatge tan apreciat per tots nosaltres.

Tan sols dir-vos que aquest tipus de forat els genera l’erosió alveolar. Molts ens preguntem, perquè són rodons? Doncs resulta que aquestes roques són de consistència heterogènia, aleshores la seva duresa també ho és, de manera que quan s’erosionen ho fan de forma desigual.
Com es produeix aquesta erosió?
Dons bé, normalment en el nostre cas, l’erosió ve originada pel vent. Aquest transporta els agents erosius més importants. Per un costat tenim la sal que viatja amb l’aigua del mar i, que produeix una reacció química diferenciada, segons els components de la roca i, per l’altre, tenim les partícules solides que impacten en la superfície de la roca i que el resultat físic de l’impacta és diferent segons la duresa de la zona on ho fa.
El resultat final és aquest paisatge tan suggerent que ens fa volar la imaginació i, que ha estat i és font d’inspiració artística.

1 comentari: