--------------------------------------------------------------------------------

dimecres, 20 d’octubre de 2010

Jornada sobre la qualitat de l'aigua a Catalunya.


Si estas sense feina, ets jubilat o pots escapar-te, aquest dijous al mati es fa la presentació dels resultats del programa de seguiment i control dels ecosistemes aquàtics de Catalunya.:


L'elevada pressió a que estan sotmesos els ecosistemes aquàtics en general ha fet necessari
l'elaboració de sistemes de control i seguiment adequats per a la seva correcta gestió i conservació.
La Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE), aprovada i publicada per la Unió Europea a finals del
2000, va introduir un nou concepte de diagnosi i seguiment de l'estat de les masses d'aigua, basat
en l'avaluació de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes que els habiten. D'aquesta
manera, es pretén obtenir informació sobre la integritat dels ecosistemes a partir dels organismes
que els habiten, juntament amb els elements fisicoquímics i hidromorfològics que els condicionen.
La determinació de l'estat del medi, i la seva vinculació amb la pressió que ocasiona l'activitat
humana és un element essencial per a dimensionar adequadament les mesures de gestió i
conservació dels sistemes aquàtics i, alhora, permetre el desenvolupament de l'activitat humana
ambientalment sostenible. El bon estat del medi és garantia de qualitat i de recurs disponible.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha elaborat l'informe sobre l'estat de les masses d'aigua a Catalunya
fruit de l'execució del nou Programa de Seguiment i Control que el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar per Acord de Govern (GOV 128/2008) el 3 de juny de 2008. L'Agència
Catalana de l'Aigua ha incorporat els procediments de diagnosi ambiental mitjançant l'anàlisi de
l'estructura i el funcionament dels ecosistemes, tal i com la Directiva Marc de l'Aigua exigeix,
juntament amb l'anàlisi de l'estat químic (substàncies prioritàries), i l'anàlisi de l'estat quantitatiu i
qualitatiu per a les masses d'aigua subterrànies, la qual cosa permet tenir un seguiment acurat de la
salut dels sistemes aquàtics de Catalunya, i dimensionar adequadament les mesures necessàries
per a la rehabilitació ambiental i la seva conservació.

Benvinguda i presentació de la jornada
Diego Moxó. Director de l'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència
Catalana de l'Aigua.
Antoni Munné. Cap del Departament de Control i Millora dels
Ecosistemes Aquàtics
Valoració de l'estat de les masses d'aigua a Catalunya:
  • Objectius de qualitat a les masses d'aigua subterrànies: Josep Fraile. Cap de la Unitat de Caracterització i Control d'Aigües Subterrànies.
  • Caracterització i Objectius de qualitat a les masses d'aigua costaneres. Mariona Torres. Cap de la Unitat de Caracterització i Control d'Aigües Costaneres
  • Objectius de qualitat biològica al rius. zones humides i embassaments.: Carolina Solà. Tècnica del Departament de Control i Millora dels Ecosistemes Aquàtics.
  • Objectius de qualitat fisicoquímica i estat químic als rius.: Lluís Tirapu. Cap de la Unitat de Caracterització i Control d'Aigües Superficials.
  • Taula rodona: Incerteses i reptes en la diagnosi de l'estat de les masses d'aigua: Narcís Prat. Catedràtic d'Ecologia. Universitat de Barcelona. Jorge Molinero. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (UPC). Jordi Camp. Científic Titular de l'Institut de Ciències del Mar (ICM,CSIC)
Sala Casa del Mar Carrer d’Albareda, 1-13, Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada